Wrocław, 24-26 kwietnia: Wojsko Polskie

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz analiza współczesnych zagrożeń związanych z medycyną pola walki, medycyną ratunkową, ratownictwem specjalistycznym, mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie.

TEMATYKA KONFERENCJI

 • zakres działań poszczególnych podmiotów w zdarzeniach nadzwyczajnych;
 • systemy ratownicze w Polsce i na świecie w dobie zagrożeń związanych z konfliktami zbrojnymi;
 • ratownictwo medyczne w strukturach mundurowych (siły i środki MON wydzielone do działań ratowniczych);
 • medycyna ratunkowa w warunkach przedszpitalnych;
 • ratownictwo specjalistyczne (górskie, wodne , powietrzne);
 • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy wobec wyzwań współczesnych zagrożeń;
 • siły i środki wydzielone do działań ratowniczych w różnych zdarzeniach;
 • znaczenie edukacji z zakresu pierwszej pomocy i pomocy medycznej w służbach mundurowych.

UWAGA!!! PUNKTY EDUKACYJNE DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH  Na maksymalną liczbę punktów (31 pkt.) składa się: 

 • udział w wykładach;
 • udział czynny w seminariach szkoleniowych (liczba punktów uzależniona jest od liczby seminariów, w których uczestnik weźmie czynny udział);
 • wygłoszenie referatu;
 • artykuł (rozdział) do monografii. Udział bierny w wykładach i czynny w seminariach szkoleniowych (min.3) daje możliwość uzyskania (21 pkt.) edukacyjnych

Udział bierny w wykładach i czynny w seminariach szkoleniowych (min.3) daje możliwość uzyskania (21 pkt.) edukacyjnych.

Zgłoszenia i więcej informacji na stronie wydarzenia:

KONFERENCJA SYSTEMY RATOWNICZE A BEZPIECZEŃSTWO CYWILNE I WOJSKOWE 2024 – AWL (wojsko-polskie.pl)

Ⓒ 2019 Aluna