Editorial Board

Editor in Chief

Robert Gałązkowski
Department of Emergency Medical Services, Medical University of Warsaw (Warsaw, Poland)

Associate Editor

Klaudiusz Nadolny
Faculty of Medicine, Katowice School of Technology (Katowice, Poland)

Topic Editors

Dariusz Timler
Department of Emergency Medicine and Disaster Medicine,
Medical University of Lodz (Lodz, Poland)

– emergency medicine

Patryk Rzońca
Department of Emergency Medicine Services,
Medical University of Warsaw (Warsaw, Poland)

– emergency medical service, simulation medicine

International Editor

Sergiy Fedorov
Ivano-Frankivsk National Medical University (Ivano-Frankivsk, Ukraine)

Language Editors

Agnieszka Rosa

Thomas Drazba

Linguistic Supervisor

Marek Siuta

Statistical Editor

Ewa Guterman

Editorial Board

Agata Dąbrowska (Poznan, Poland)

Marek Dąbrowski (Poznan, Poland)

Michael Hough (London, United Kingdom)

Kai Kranz (Nottwil, Switzerland)

Heidi Laine (Turku, Finland)

Bernd Lang (Vienna, Austria)

Thomas LeClair (Windsor, Canada)

Marek Maślanka (Cracow, Poland)

Marcin Podgórski (Warsaw, Poland)

Artur Szela (Wroclaw, Poland)

Stanisław Świeżewski (Warsaw, Poland)

Arkadiusz Wejnarski (Warsaw, Poland)

Scientific Board

Janusz Andres (Cracow, Poland)

Carlos U. Arancibia (Virginia, USA)

David Baker (Paris, France)

Andrzej Basiński (Gdansk, Poland)

Odeda Benin-Goren (Tel Aviv, Israel)

Táňa Bulíková (Bratislava, Slovakia)

Michael Cassara (New York, USA)

Michael S. Czekajło (Virginia, USA)

Tomasz Darocha (Cracow, Poland)

Oryna Detsyk (Ivano-Frankivsk, Ukraine)

Adam Domanasiewicz (Trzebnica, Poland)

Artur Fedorowski (Malmo, Sweden)

Mark D. Frank (Dresden, Germany)

Michał Gaca (Poznan, Poland)

Mariusz Goniewicz (Lublin, Poland)

Roman Gřegoř (Ostrava, Czech Republic)

Arsen Gudyma (Tarnopol, Ukraine)

Przemysław Guła (Warsaw, Poland)

Kurihara Hayato (Milan, Italy)

Nataliya Izhytska (Lviv, Ukraine)

Rakesh Jalali (Olsztyn, Poland)

Sylweriusz Kosiński (Zakopane, Poland)

Dariusz Kosson (Warsaw, Poland)

Anthony J. LaPorta (Parker, USA)

Thomas LeClair (Windsor, Canada)

Piotr Leszczyński (Warsaw, Poland)

David Lockey (London, United Kingdom)

Hans Morten Lossius (Drobak, Norway)

Jerzy Robert Ładny (Bialystok, Poland)

Waldemar Machała (Lodz, Poland)

Konrad Meissner (Greifswald, Germany)

Olle Melander (Malmo, Sweden)

Marek Migdał (Warsaw, Poland)

Marcin Mikos (Cracow, Poland)

Franz Mikulcik (Vienna, Austria)

Pavel Müller (Brno, Czech Republic)

Adam Nogalski (Lublin, Poland)

Okan Ozmen (Izmir, Turkey)

Gal Pachys (Jerusalem, Israel)

Cezary Pakulski (Szczecin, Poland)

Volodymyr Pokhmurskii (Ivano-Frankovsk, Ukraine)

Małgorzata Popławska (Cracow, Poland)

Marek Rudnicki (Chicago, USA)

Ewa Rzońca (Warsaw, Poland)

Tomasz Sanak (Cracow, Poland)

Pranas Šerpytis (Vilnius, Lithuania)

Daniel Ślęzak (Gdansk, Poland)

Zeynep Sofuoglu (Izmir, Turkey)

Krystyn Sosada (Zabrze, Poland)

Łukasz Szarpak (Warsaw, Poland)

David Thomson (Greenville, USA)

Kamil Torres (Lublin, Poland)

Štefan Trenkler (Kosice, Slovakia)

Bernard Wiśniewski (Warsaw, Poland)

Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz (Bialystok, Poland)

Richard Vincent (Brighton, United Kingdom)

Wolfgang Voelckel (Salzburg, Austria)

Andrzej Zawadzki (Warsaw, Poland)

Iwan Zozula (Kiev, Ukraine)

Dorota Zyśko (Wrocław, Polska)

© ALUNA PUBLISHING

Z.M. Przesmyckiego 29

05-510 Konstancin-Jeziorna, Poland

tel. +48 604 776 311

a.luczynska@wydawnictwo-aluna.pl

Managing Editor

Agnieszka Rosa

tel. +48 600 600 938

a.rosa@wydawnictwo-aluna.pl

Ⓒ 2019 Aluna