WOPR: Jak przeciwdziałać SARS-CoV-2?

Grupa Robocza Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego opracowała dokument pn. „Dobre praktyki w ratownictwie wodnym dotyczące przeciwdziałania szerzenia się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2“.

– W czasie panującej pandemii pragniemy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ratowników wodnych podczas pełnienia obowiązków nad akwenami. W opracowanych przez naszych Ratowników dobrych praktykach zwracamy szczególną uwagę na wykorzystywanie środków ochrony indywidualnej, które są niezbędne do bezpiecznej pracy – mówi Krzysztof Jaworski, prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

– Ze względu na różnorodność interwencji podejmowanych na zbiornikach wodnych nie jesteśmy w stanie odnieść się do każdej napotkanej sytuacji, jednakże naszym zdaniem opisane dobre praktyki mogą być dostosowane i wykorzystane podczas udzielania pomocy przez wszystkie służby działające w środowisku wodnym. Dokument powstał w oparciu o najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) oraz dostępne artykuły naukowe – zaznaczają autorzy.

Kliknij, aby przeczytać

Ⓒ 2019 Aluna