Warszawa, 15 marca: Stany nagłe

Serdecznie zapraszamy do udziału w  II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Stany Zagrożenia Życia i Zdrowia u Dzieci. Teoria i Praktyka”, która odbędzie się 15 marca 2023 roku w Warszawie. Poprzednia edycja konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego dostrzegamy potrzebę kontynuowania tego wydarzenia.
Program konferencji obejmuje aż 22 wykłady dotyczące postępowania z pacjentem pediatrycznym w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Nie zabraknie również ciekawych opisów przypadków. Obecność wśród prelegentów wybitnych ekspertów – praktyków w swoich dziedzinach – niewątpliwie jest gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego.
Organizatorami konferencji są: Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie oraz Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie. Patronat honorowy objęli: rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.


Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką stanów nagłych u dzieci.

Stany zagrożenia życia i zdrowia u dzieci 2023

Ⓒ 2019 Aluna