Experts of the XXIII Congress of PTK about the challenges and opportunities in cardiology

Edukacja, integracja oraz interdyscyplinarna współpraca środowisk medycznych, interesariuszy i organizacji zrzeszających pacjentów ma być głównym orężem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w walce z epidemią chorób sercowo-naczyniowych. Podczas XXIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego eksperci PTK wśród najważniejszych inicjatyw na najbliższe lata wymienili: programy dedykowane najważniejszym epidemiom kardiologicznym – niewydolności serca i migotaniu przedsionków, podjęcie inicjatywy Narodowego Programu Zdrowego Serca oraz akcje edukacyjne i świadomościowe skierowane do lekarzy i opinii publicznej.

Ⓒ 2019 Aluna