Biała Podlaska, 25-26 maja: DYSCYPLINY KOMPLEMENTARNE FIZJOTERAPII

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Naukową “Dyscypliny Komplementarne Fizjoterapii”.

Celem konferencji jest przedstawienie trendów i wyników najnowszych badań naukowych z obszaru dyscyplin komplementarnych fizjoterapii, ze wskazaniem na ich praktyczny/aplikacyjny wymiar
w kontekście wzmacniania kompetencji zawodowych fizjoterapeutów. Zapraszamy przedstawicieli nauk medycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych i innych, którzy swoimi działaniami mogą brać udział w procesie rehabilitacji kompleksowej i wzmacniać rezerwy czynnościowe pacjentów.

Tematyka Konferencji:

  • Psychoterapia
  • Pedagogika
  • Przyrodolecznictwo
  • Arteterapia
  • Terapia zajęciowa i terapia pracą
  • Zooterapia
  • Techniczne wsparcie fizjoterapii
  • oraz inne, stanowiące nowe wyzwania w medycynie klinicznej ludzi i zwierząt

Warsztaty

W ramach konferencji przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu arteterapii, zooterapii oraz nowych wyzwań w fizjoterapii klinicznej ludzi i zwierząt.

Prace badawcze i przeglądowe prezentowane będą w języku polskim w sesjach tematycznych i sesji plakatowej.

Streszczenie przygotowane w języku polskim powinno zawierać od 150 do 250 słów. W przypadku prac badawczych obejmować powinno: cel badań, materiał i metody, wyniki, wnioski oraz słowa kluczowe.

W przypadku prac przeglądowych: opis i słowa kluczowe.

Zgłoszenie* wraz ze streszczeniem należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 15 kwietnia 2023 r. Komitet Naukowy dokona kwalifikacji prac do prezentacji na Konferencji.

Karta zgłoszenia

*Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu poinformujemy Państwa mailowo.

Opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł (tylko uczestnicy czynni – wystąpienie, poster), należy przekazać do dnia 30 kwietnia 2023 r., po akceptacji zgłoszenia i treści wystąpienia (streszczenie).
Planowane jest wydanie w 2023 roku recenzowanej monografii pokonferencyjnej w Wydawnictwie ABNS w Białej Podlaskiej.
Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” nr projektu DNK/SP/549325/2022 – kwota dofinansowania 49 225,00 zł,
całkowita wartość projektu 67 525,00 zł.
Wszystkim zgłoszonym uczestnikom organizator zapewnia materiały konferencyjne, możliwość wzięcia udziału w warsztatach, dwa obiady, przerwy kawowe; dodatkowo uczestnikom czynnym (wystąpienie,
poster): kolację 25.05.2023, nocleg 25/26.05.2023, śniadanie 26.05.2023.

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A. w Białej Podlaskiej
45 1500 1331 1213 3001 7949 0000
Z dopiskiem „DYSCYPLINY KOMPLEMENTARNE”

SEKRETARIAT KONFERENCJI

mgr Renata Rzeczkowska

ABNS w Białej Podlaskiej

Zakład Fizjoterapii

 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97

tel. (083) 344 99 02

e-mail: r.rzeczkowska@akademiabialska.pl

Ⓒ 2019 Aluna